maanantai 19. maaliskuuta 2012

Mitä olet aina halunnut tietää...

Pari viikkoa sitten Turun Tyttöjen Talolla pidettiin ammatti-ilta. Paikalla oli eri alojen ammattilaisia kuten lastentarhanopettaja, puutarhuri, lentokenttävirkailija ym. sekä kaksi IB-lukiossa opiskelevaa nuorta naista. Heiltä kaikilta oli mahdollisuus kysyä, mitä vain olitkin aina halunnut tietää heidän ammateistaan tai opinnoistaan.

Tässä päivän aikana osallistujien keräämiä kysymyksiä ja vastauksia:

Lastentarhanopettaja

Kuinka monesta lapsesta yksi työntekijä on vastuussa?
V:
Alle 3v-ryhmässä yksi aikuinen vastaa 4:stä lapsesta, yli 3v-ryhmässä 7:stä.

Onko 1-3 –vuotiaiden hoito haasteellisempaa kuin 4-6 -vuotiaiden?
V:
Alle 3v-ryhmässä on paljon perushoitoa; vaipan vaihtoa, nukuttamista, syöttämistä, pukemista, sylissä pitoa, lukemista ja leikkimistä. Yli 3v-ryhmässä on enemmän suunnitelmallista toimintaa; askarteluja, retkiä, lauluhetkiä, liikuntaa ja muuta puuhaa. Molemmissa ryhmässä työskennelleenä sanoisin ettei 1-3 -vuotiaiden hoito ole haasteellisempaa kuin vanhempien. Mukavaa se on molemmissa ryhmissä. :)

Mitä eroa on lastentarhanopettajalla ja lastentarhaohjaajalla?
V:
Tarkoitat varmaan lastenohjaajaa? Lastenohjaajia valmistuu Kristillisestä opistosta ja ammattikoulusta lähihoitajalinjalta. Lastentarhanopettaja ja lastenohjaaja toimivat työparina, jossa lastentarhanopettajalla on hieman enemmän vastuuta. Yleensä lastentarhanopettaja tekee kaikki suunnitelmat ja kaikki ryhmänsä "paperityöt" (neuvolan lomakkeet, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yms.), pitää vanhempainillat ja tenavatunnit (keskustelutuokio lapsen vanhempien kanssa) ja aika pitkälle toteuttaa kaikki tuokiot. Meidän päiväkodissa olemme melko joustavia opettajan ja ohjaajan työtehtävissä. Meillä myös ohjaaja voi halutessaan pitää tuokioita, täyttää neuvolalomakkeita yms. ja pitää tenavatunteja. Tämä ei ole kovinkaan yleistä. Meillä se toimii loistavasti!

Kuinka monta vastuutyöntekijää yhdessä ryhmässä on?
V:
Se riippuu lasten iästä ja määrästä. Esim. minun ryhmässä, Pirpanoissa 3-4v, on tällä hetkellä 17 lasta ja meitä on ryhmässä kolme aikuista. Pikkaraistyhmässä alle 3v on neljä lasta, joita hoitaa lastenohjaaja apunaan päiväkotiapulainen.

Mikä on hyvä rangaistus, jos lapsi tekee väärin esim. lyö toista lasta?
V:
Meillä on käytössä jäähypenkki, minne lapsi pääsee miettimään tekosiaan töllöiltyään. Jäähypenkillä keskustellaan miksi on penkille jouduttu, saako niin tehdä ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Anteeksi pyyntö kaverilta on paikallaan. Jos satuttamisesta on jäänyt kaveriin oikein jälki, olemme joskus käyttäneet sellaista keinoa, että lapsi joutuu itse kertomaan satuttamansa lapsen vanhemmalle mitä on tehnyt ja miksi on satuttanut.

Kerro työstäsi kolmella sanalla
V:
Tasan kolme sanaa: Rajat ja rakkaus. ;)

Mitä eroa on vuoropäivähoidon ja kokopäivähoidon välillä?
V:
Vuoropäivähoito on myös iltaisin ja viikonloppuisin, eli tarkoitettu sellaisille perheille missä vanhemmat/vanhempi on vuorotyössä. Tavallinen päivähoito tapahtuu vain arkipäivinä klo:7-17 välissä (jotkut päiväkodit voivat aueta aiemmin ja olla pidempään auki..).

Miten autat vilkasta erityislasta?
V:
Vilkas lapsi tarvitsee omanlaisensa huomion. Yleensä erityislapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelman kuntouttava osio (entinen kuntoutussuunnitelma) johon kirjataan lapsen erityistä tukea tarvitsevat kehitysalueet ja millaisia tavoitteita asetetaan ja millä keinoin näihin tavoitteisiin pyritään. Jos lapsi ei esim. jaksa keskittyä tuokioihin, hänellä on aikuinen vieressä rauhoittelemassa häntä ja jos keskittyminen häviää kokonaan, voi aikuinen siirtyä hänen kanssaan toiseen huoneeseen lukemaan vaikka kirjaa. Siirtymätilanteissa (aamupiiristä vessan, vessasta pukemaan jne.) ylivilkkaan lapsen kanssa siirtyy aikuinen, joka pitää huolen siitä ettei lapsi unohdu matkan varrelle tekemään sellaista minkä aika ei nyt ole. Yhteenvetona voisi kai sanoa, että ylivilkas erityislapsi tarvitsee jatkuvasti aikuisen tarkkailun ja aikuinen tarvitsee tilannetajun, jonka avulla hän avustaa lapsen päivän toiminnoissa eteenpäin mahdollisimman vähäisin ongelmin. Olisi ihanteellista että hänen kanssaan voitaisi tehdä jotain tuokioita pienryhmässä tai ihan kahdestaan aikuisen kanssa, sillä tällöin lapsi saa keskittymisrauhan ja aikuisen huomion. Tuokioiden kesto olisi hyvä olla melko lyhyt, että lapsi jaksaa keskittyä ja olla innostunut.

Onko vaikea päästä opiskelemaan lastentarhanopettajaksi?
V:
Minusta tuli lastentarhanopettaja ammattikorkeakoulun kautta. Opiskelin Sosionomiksi ja kun olin suorittanut tietyn määrän varhaiskasvatuksen opintoja, sain lastentarhanopettajan pätevyyden. Se tarkoittaa sitä, että voin tehdä lastentarhanopettajan töitä, mutten voi olla esiopettajana, mikä on taas yliopiston kautta valmistuneille lastentarhanopettajille mahdollista.
Ammattikorkeakouluun Sosionomiksi opiskelemaan ei ole mielestäni vaikeaa päästä, jos on aidosti kiinnostunut ja innostunut alasta. Pääsykokeissa testataan tietämystäsi sosiaalialasta sekä soveltuvuuttasi alalle. Yliopistoon pääseminen sitten taas saattaa olla vähän hankalampaa. Itse olin kolmena vuonna opettajankoulutuslaitoksella pääsykokeissa, mutta en päässyt sisään.. Pääsykokeet olivat vaikeat. Lastentarhanopettaja-pääsykokeisiin sain myös kutsun kolme kertaa, mutta en mennyt kertaakaan. Se vähän harmittaa, sillä esiopettajana toimiminen olisi todella hieno lisä minun työhöni, jota kyllä sellaisenaankin rakastan yli kaiken! :) Lasten kanssa päivittäin puuhaileminen sekä lasten kasvun ja kehityksen näkeminen on työn parasta antia.

Puutarhuri

Minkälaisia töitä alaan kuuluu? Onko se raskasta?
V: Ulkoalueiden hoito, nurmikoiden leikkausta, ulkokasvien hoitoa. Välillä myös työskennellään kasvihuoneilla ja taimistoissa sekä monenlaista muuta. Kyllä työ välillä vaatii voimaa.

Tuleeko työssäsi jotain hankalia puutarha-alueita?
V: Kaltevat pinnat, jotka pitää siimata

Mikä on kivointa työssäsi?
V: Ulkona työskentely, työn vaihtelevuus. Saa käyttää vahvimpia taitojaan ja tekniikkaa sekä harjoittaa kasvin tunnistust.a

Mitä talvella voi tehdä viheraluilla?
V: Jos ei ole vakituista paikkaa, kannattaa olla toinen ammatti talviajaksi.


Opettaja

Kuinka monta vuotta opettajaopinnot kestävät?
V: 4-5 vuotta

Tuleeko haastavan oppilaan kanssa usein kinaa?
V: Erimielisyyksiä kyllä tulee ja kiusaamiseen puututaan heti

Mikä on työssäsi kivointa?
V: Teini-ikäiset oppilaat ja työtoverit

Terveydenhoitaja

Minkälaisia kysymyksiä sinulta tullaan työssäsi kysymään?
V: Kouluterkkarintyössä kohtaan paljon  tyttöjen kysymyksiä murrosiästä ja poikien kysymyksiä kasvupyrähdyksistä

Saako lähihoitajakoulutuksesta mitään opintoja  hyväksiluetuksi?
V:
Saa

Onko päiväkirurginen fyysisesti raskasta ja kiireistä?
V: Kyllä on kiireistä ja raskasta. Pitää olla tarkkana kun ihmisiä vaihtuu.

Millainen ihminen sopii terveydenhoitajaksi?
V: Lempeä ja lämmin

Mikä on yleisin vaiva, mitä koululaiset kertovat?
V: Alakoululaisilla päänsärky

Onko raskasta kun työ on luottamuksellista?
V: Kyllä, pitää olla lämmin ja auttavainen

Lentokenttävirkailija

Millainen koulutus vaaditaan?
V: Finnair kouluttaa. Matkailukoulutus voi olla hyödyllinen, lisäksi ruotsin ja englannin kielen taito vaaditaan.

Mitä tehdään, jos huomataan, että passi on väärennetty?
V: Soitetaan poliisille

Onko työ kiireistä?
V: Kyllä, todella kiireistä, mutta ihanaa. Tiimistä saa apua.

Mitä työnkuvaasi kuuluu:
V: Portilla palvelu, koneeseen tsekkaus, saapuvien matkustajien vastaanottaminen, kadonneista laukuista huolehtiminen ym.

Mikä on haasteellisinta työssäsi?
V: Että jaksaa vuorotyötä ja ylityöt kun lennot saattavat olla myöhässä


IB-lukiolaiset

Mikä on IB-lukio ja miten se eroaa muista lukioista? (Opintojen kesto, Valmistuminen,  Kouluarki ym..)
Varsinainen opiskelu kestää kaksi vuotta. Iso ero on, että lukulomaa ei ole ja kirjoitukset ovat toukokuussa ja lakitukset heinäkuussa. Pre-IB-vuotena harjoitellaan englannin kielellä opiskelua. Kaikki muut aineet ovat englanniksi paitsi kielet ja äidinkieli. Ruotsia ei opiskella muuta kuin pre-IB-vuotena. Opinnot voi kohdistaa sen mukaan, mihin haluaa keskittyä tulevaisuuden ammatin kannalta. Kaikkia aineita ei tarvitse opiskella. Pre-IB-vuoden aikana voi vielä vaihtaa normaalilinjalle. IB-linjalla on samat kirjat koko ajan. Ne ostetaan itse.
Extended-esseessä on 4000 sanaa ja se on lopputyö. Se ei kuulu kirjoituksiin, mutta siitä voi saada pisteitä todistukseen.

Miksi valitsit juuri IB-lukion?
”Halusin opiskella englanniksi. Halusin muuttaa suurempaan kaupunkiin. Luulin, etten pääsisi sisään, mutta se olikin helpompaa kuin olin kuvitellut.”
”Kuulin lukiosta ala-asteella ja innostuin siitä koska olin aina halunnut opiskella ulkomailla.”

Onko IB-lukioon vaikea päästä?
Helpompi kuin olettaisi. Jos todistus on hyvä (noin ysi keskiarvona), niin pääsee aika helposti. Todistuksessa ja opinnoissa painotetaan äidinkieltä, englantia ja matematiikkaa. Lukioon on pääsykoe, josta selviää helposti luovuudella. Jos tykkää pohtia asioita niin se on aina hyväksi. Pääsykoe englannista oli ns. taideanalyysi, äikästä kirjoitettiin essee ja matikassa oli sekalaisia tehtäviä. Pääsykoe on huhtikuussa. Jokaiselle aineelle on aikaa 45 min. Noin 100 hakee vuosittain IB-linjalle ja noin 25-50 otetaan sisään.

Ajatteletko IB-lukion käynnistä olevan hyötyä tulevaisuutesi kannalta? Jos, niin mitä?
IB-linjasta on hyötyä mm. jos hakee ulkomaille opiskelemaan. Englannintaito on yleisesti parempi IB-lukiolaisilla. Myös yliopistoon saa paremmat valmiudet. IB-linjalla painotetaan myös sosiaalisia taitoja. IB-linjalla voi myös opiskella mielenkiintoista, pohtimispainotteista tiedon teoria oppiainetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogi-juttuja saa mielellään kommentoida ja rakentavaa kritiikkiäkään ei pelätä! Kommentit tullaan kuitenkin ensin hyväksyttämään Turun Tyttöjen Talon työntekijällä. Tästä johtuen, kommentit tulevat näkymään viiveellä. Kiitos kommenteistasi!