keskiviikko 16. marraskuuta 2011

Video nro 2Mitkä ovat keskeisimmät ongelmat, joita naiset kohtaavat arjessa?

Toisessa blogitiimiläisten ideoimassa kysymyksessä pureuduttiin keskeisimpiin ongelmiin naisten arjessa. Useassa vastauksessa tuli esiin ajanpuute tai ajan rajallisuus. Naisilla on liikaa vaadittavia asioita ja niistä johtuvaa väsymystä.

Lähipiirin ja tukiverkosto-ongelmat nousivat muutamassa vastauslapussa esiin. Niihin liittyen mainittiin myös parisuhde tai sen puuttuminen, perheen tuki, lähdisuhdeväkivalta ja siitä kertominen. Ongelmaksi muodostuu tukiverkostojen puute ja se kuinka pitäisi pärjätä yksin ilman muiden tukea.

Ongelmia tuo naisten roolit ja niiden yhdistäminen. Kuinka järjestää lastenhoito tai miten yhdistää työ ja arki. Useassa vastauksessa todettiin keskeisimmäksi ongelmaksi monien roolien yhdistämisen, seuraavat vastaukset on poimittu vastauslapuista suoraan.

  • Oman paikan löytyminen ja sen luomat paineet ja odotukset naiseudesta äitiydestä ja urasta

  • Palkkatyön ja perheen yhdistäminen
  • Pitää ottaa liian paljon vastuuta liian aikaisin sekä tekemään suuria päätöksiä liian nuorena
  • Mahdotonta sovittaa yhteen työ, vapaa-aika, perhe ja muut haasteet
  • Itsensä kehittäminen
  • Ristiriitaiset rooliodotukset

Ongelmiksi voi muodostua ammatinvalinta, työllisyys - naisia ei palkata, koska miehet ei synnytä. Ongelman muodostaa myös palkan pienuus.

Naisten talousasioista esiin nousi yleensäkin taloudenhallinta. Arjessa voi törmätä sellaisiinkin ongelmiin kuin taloudessa esiintyviin lisäkustannuksiin, kuten kurkun hinnannousu talvisin, uusien vaatteiden osto (esim. juhlapukujen vaihto). Eräässä vastauksessa todettiin yksiselitteisesti, että naiset ja erityisesti nuoret äidit saavat liian vähän rahaa.

Keskeisenä ongelmana arjessa on myös tasa-arvo tai sen puuttuminen. Erästä vastaajaa kismitti miesten tekemisiin vertaaminen tai naisten jääminen miesten varjoon. Toisen mielestä ei saa arvostavaa / asiallista palvelua asioidessa miehisillä aloilla / kaupassa. Usean vastaajan mielestä epätasa-arvoista suurin oli miesten ja naisten välinen palkkaero. Lisäksi yhdessä vastauksessa todettiin, että tiskaaminen on tylsää.

Monessa vastauksessa käsiteltiin naisiin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia paineita, ulkonäköpaineita sekä suorittamista. Sisäisistä paineista heikko itsetunto nostettiin ongelmaksi. Ulkonäköpaineet koettiin useassa vastauksessa ongelmaksi, eräs vastaaja totesi asian näin: ”Pitäisi näyttää hyvältä ilman keskivartalolihavuutta”. Ulkoisista paineista esiin nousi yhteiskunnallinen paine, ulkopuolisten odotukset, fiktion ja faktan sekoittuminen, ulkopuolelta tulevat paineet, jotka näkyvät liian suurina vaatimuksina. Erään vastaajan mielestä ongelmana on se, että normaali elämä ja median antama malli eivät kohtaa. Ongelmaksi muodostuu myös stereotyyppinen ajattelu, jossa vain tietyntyyppiset mahtuvat joukkoon. Myös vuodenkiertokulku koettiin harmittavaiseksi kommentilla: ”Syksyllä on pimeää”. Suorittaminen ja riittämättömyys koettiin arjen ongelmina monessakin vastauksessa. Suorittamiseen liittyen vastauksista nousi esiin ongelmia kuinka pitää hallita niin monia asioita ja olla supernainen tai pitäisi hoitaa mies, lapset ja koko perhe virheettömästi.

Vastauksissa lueteltiin paljon naisten arjessa kohtaamia ongelmia usealta eri elämänalueelta. Mitä ajatuksia nämä vastaukset herättävät sinussa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogi-juttuja saa mielellään kommentoida ja rakentavaa kritiikkiäkään ei pelätä! Kommentit tullaan kuitenkin ensin hyväksyttämään Turun Tyttöjen Talon työntekijällä. Tästä johtuen, kommentit tulevat näkymään viiveellä. Kiitos kommenteistasi!