tiistai 30. lokakuuta 2018

Nuoret äidit


Vuonna 2017 alkanut, Kaisan ja Hannan ohjaama Nuoret äidit -projekti tarjoaa maksutonta ohjelmaa pääosin 24-vuotiaille nuorille äideille. Pyrkimyksenä on tavoittaa nuoria äitejä jo raskausvaiheessa, ja myös eri kulttuuritaustoista sekä tehdä yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Viikon aikana tulee keskimäärin 20 kävijää ja kaikilla heistä on myös lapsi mukana.

Kohderyhmä on ainutlaatuinen. Ensisynnyttäjien keski-ikä on 29,01 vuotta. Nuorilla äideillä ilmenee kaksoishaaste kehitysvaiheiden osalta, sillä heidän tulee samanaikaisesti selvittää vanhemmuuteen ja nuoruuteen liittyviä asioita. Tämän vuoksi on tärkeää, että heille on tarjolla erilaista tukea, jos he sitä tarvitsevat. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei tee kenestäkään valmiita oletuksia.  

Projektin tavoite on kolmiosainen. Ensinnäkin tarkoituksena on tukea nuoren äidin vanhemmaksi kasvua. Tällaisen tuen avulla vahvistuvat hänen minäpystyvyytensä sekä myönteiset kokemuksensa vanhemmuudesta. Kun ympärillä on turvallinen ympäristö, tämä tukee identiteettityötä vanhemmuuteen liittyvien kysymysten ja rooliodotusten käsittelyn osalta. 

Toiseksi tavoitteena on vahvistaa äidin ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta. Yhteisen toiminnan hetkien avulla lisätään positiivisia kokemuksia, jotka rikastavat äidin ja lapsen arkea. Äidillä on lisäksi mahdollisuus ammattimaisen tiedon ja vertaistuellisen kokemustiedon saamiseen lapsen kehityksestä. Näitä tavoitteita pyritään tukemaan erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.

Viimeisenä tavoitteena on äidin ja lapsen sosiaalisen verkoston vahvistaminen ja laajentaminen. Tarkoituksena on, että vertaiset kohtaavat toisensa ja pitävät yhteyttä myös toiminnan ulkopuolella. Lisäksi oman osallisuuden kokemuksen vahvistuminen on tärkeää. Äidillä on täten mahdollisuus vaikuttaa ja rakentaa oman näköistä toimintaa. Työntekijöiden mukaan toiminnassa mukana olevat nuoret äidit ovatkin sosiaalistuneet toistensa kanssa hyvin ja usein huomataan, että toimintaan osallistumisen motiivi on useinkin juuri toisten saman ikäisten ja samassa elämäntilanteessa olevien kohtaamien. 

Nuoret äidit -projektin työntekijöiden mielestä toiminnassa on monia asioita, joita he pitävät palkitsevana. Esimerkiksi on hienoa, kun äidit löytävät paikan, avautuvat ja innostuvat ryhmätoiminnasta. Tyttöjen talolla on mahdollisuus kasvattaa sosiaalista osaamista. Talolla vallitsee ”henki”, jossa ketään ei tuomita ja pyritään kannustavaan, tsemppaavaan ilmapiiriin. Myös äitien luottamus on palkitsevaa.

Haastateltuani työntekijöitä päivän aikana tutustuin myös itse toimintaan. Tennarit ja tossut 1 -ryhmällä oli kahvihetki, jossa nuoret äidit olivat kaikki omien lastensa kanssa mukana. Meneillään oli rentoa yhdessäoloa. Muita projektin ryhmiä ovat Tennarit ja tossut 2, Babysteps nuorille odottajille ja Riimijamit, joka pidetään Skanssissa seurakunnan tiloissa. Lisätietoa Nuoret äidit -toiminnasta löytyy nettisivuilta: 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Blogi-juttuja saa mielellään kommentoida ja rakentavaa kritiikkiäkään ei pelätä! Kommentit tullaan kuitenkin ensin hyväksyttämään Turun Tyttöjen Talon työntekijällä. Tästä johtuen, kommentit tulevat näkymään viiveellä. Kiitos kommenteistasi!